VOTA JONE SJELL LIDERSHIP

Në këtë kategori do të përfshihen lajme të cilat i referohen arritjeve të të rinjve shqiptarë në fusha të ndryshme të jetës. Rinia shqiptare ka kuptuar më së miri që vetëm vota rinore sjell një lidership evropian dhe koha e klisheve kur lidershipi diktonte se si duhej votuar ka perënduar.

Lidershipi rinor nuk nënkupton vetëm lidershipin politik, por mbi të gjitha atë lidership profesionist në fusha si ekonomia, drejtësia, informatika, psikologjia, politologjia etj.
Multimedia
Video Foto Publikime
 
Partnerë