VOTA E VLEFSHME KËRKON PJESËMARRJE SHOQËRORE DHE MOTIVIM.

Të qënit qytetar i mirë nuk nënkupton vetëm faktin e respektimit të parashikimeve ligjore dhe kalimit pa lënë gjurmë në shoqëri. Këtë mund ta bëjë gjithkush por të duket si një nga pjesëtarët e një turme pa individualitet. Vetëm ngjyrat rinore, energjia, këndvështrimi ndryshe dhe më i guximshëm i shprehur me anë të aktivizimit dhe lëvizjeve shoqërore duke i dhënë zë mendimit të kësaj kategorie mund të sigurojnë një votë gjithëpërfshirëse dhe reale.

Në këtë katgori do të përfshihen njoftime rreth formueve rinore apo intershipeve ku rinia aktivisht dhe drejtpërdrejtë reagon ndaj jetës në përgjithësi, sidomos ndaj jetës politike, duke bërë dallim nga aktivitetet rutinë që kësaj periudhe paraelektorale.Multimedia
Video Foto Publikime
 
Partnerë