Aktivitet: Get the Youth Vote-Mission Accomplished

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA) zbatues i projektit “Get the youth vote” financuar nga qeveria amerikane dhe me mbështjetjen e Ambasadës Amerikane në Shqipëri ju fton në Aktivitetin përmbyllës: “Get the youth vote-mission accomplished ”, dt 6 qershor 2013, ora 12:00, salla A 24.

Jeni të mirëpritur!